Üye Ol

Derneğimize asil ve onursal olarak iki şekilde üye olunabilmektedir.

Asil üyelik koşulları:

 Hemşirelik fakültesi, sağlık bilimleri fakültesi hemşirelik bölümü, hemşirelik yüksekokulu ve sağlık yüksekokullarının hemşirelikte yönetim programlarında görev alan veya almış hemşire öğretim elemanı olmak,

 Hemşirelikte lisans mezunu olup 2 yıl hemşirelik hizmetlerinde yöneticilik yapmış olmak,

 Hemşirelikte yönetim lisansüstü eğitim programlarından (yüksek lisans/ doktora) mezun olmak,

 Hemşirelik lisans programlarından mezun olup, yönetimle ilgili diğer alanlarda (Hastane ve Sağlık Kuruluşları Yönetimi, İşletme vb) lisansüstü eğitim yapmış olmak şeklinde belirlenmiştir.

Üyelik Başvurusu İçin Gerekli Evraklar

 3 adet vesikalık fotoğraf

 Banka dekontu (Giriş aidatı 100 TL, diğer yıllar 50 TL)

 Nüfus cüzdanı fotokopisi

 İmzalı dernek üyelik başvuru formu (Üyelik formunu buradan indirebilirsiniz)

Üyelik giriş aidatının yatırıldığına dair banka veya posta dekontunun yukarıda belirtilen diğer belgelerle birlikte dernek yazışma adresine elden, posta veya kargo yoluyla ulaştırılması gerekmektedir.

Yönetici Hemşireler Derneği Hesap Numarası
Banka: Türkiye İş Bankası Şişli Şubesi
Hesap/Müşteri Adı: Yönetici Hemşireler Derneği
Hesap No: 1051-1924496
IBAN No: TR16 0006 4000 0011 0511 9244 96