YÖHED Dergi

Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi

Yönetici Hemşireler Derneği’nin, bilimsel amaçla çıkarmış olduğu, ücretsiz, hakemli ve yılda üç kez yayınlanan elektronik süreli yayınıdır.

Dergiye, sağlık ve hemşirelik hizmetlerinin yönetimiyle ilişkili Türkçe ve İngilizce hazırlanmış araştırma ve derleme makaleleri ile olgu sunumları kabul edilmektedir.

Dergimiz 2014 yılından itibaren yayınlanmakta, 2015 yılından itibaren ULAKBİM TR Dizin’de ve 2017 yılından itibaren de Türk Atıf Dizininde yer almaktadır.

e-ISSN: 2149-018X